Seuraavat tiedot helpottavat sinua opiskelussasi ja valmennuksessa Keski-Pohjanmaan urheiluakatemiassa.

A. Keski-Pohjanmaan urheiluakatemian johtaminen
Akatemian johtamisesta vastaa koordinaattori Timo Virolainen. Hänen yhteystietonsa ovat:
044-7809 152, timo.virolainen@kepli.fi

B. Valmennus ja suorituspaikat
1. Jalkapallo pojat
Valmentaja Kim Huuhka, kim.huuhka@edu.kokkola.fi, 050-345 2312
Suorituspaikka Santahaan ulkoilualue, Kipparihalli

2. Jalkapallo tytöt
Valmentaja Jyrki Ojala, jyrki.ojala@edu.kokkola.fi, 050-343 3059
Suorituspaikka Santahaan ulkoilualue, Kipparihalli

3. Jääkiekko
Valmentaja Kokkolan Hermes: Jannu Tuunanen
Suorituspaikka Kokkolan jäähalli

4. Salibandy
Valmentaja Nibacos Kokkola:
Ville Mattila, 044 2961260, ville.mattila@anvianet.fi
suorituspaikka: Kokkolan urheilutalo

5. Yksilölajit sekä kori-, lento- ja pesäpallo
Valmentaja Timo Virolainen, timo.virolainen@kokkola.fi, 044-7809 152
Suorituspaikat: keskuspaikkana Kokkolan urheilutalo. Erikseen sovittavat omien harjoitussuunnitelmien ja lajiin tarkoituksen mukaiset suorituspaikat.

6. Uinti
Valmentaja: Kokkolan Uimaseura/GSS: Heini Nissinen, heini.nissinen@edu.kokkola.fi, 044-3456 737
Suorituspaikka: Kokkolan uimahalli

7. Yleisurheilu
Valmentaja: Kokkolan Työväen Urheilijat: Timo Kultalahti, timo.kultalahti@suomi24.fi, 040-5544 504
suorituspaikka: Kokkolan urheilutalo, yleisurheilukenttä

8. Tanssi
Valmentaja: Päivi Iivonen, paivi.iivonen@edu.kokkola.fi
Suorituspaikka keskiviikoisin balettiopisto ja maanantaisin ja perjantaisin Kokkolan urheilutalo

C. Valmennusajat:

Maanantai 7.45-8.52
Keskiviikko 7.45-10.00
Perjantai 7.45-8.52

D. Kurssisuoritukset
Jokaisen hyväksytysti suoritetun jakson jälkeen kurssit merkitään Wilmaan. Kuudes kurssi merkitään kevään viimeisten suoritusten jälkeen. HUOM! Yksilölajien kurssi merkitään henkilökohtaisen harjoitussuunnitelman perusteella. Harjoituspäiväkirja esitettävä jokaisen jakson jälkeen.

E. Loukkaantumiset ja sairauspoissaolot
Loukkaantumisen aikana on mahdollista käyttää esim. urheilutalon punttisalia kuntoutumiseen. Sairaana ei saa osallistua valmennukseen.

F. Vakuutukset
Akatemiaurheilijat ovat koulun normaalin vakuutusturvan piirissä. Jokaisella urheiluakatemialaisella pitää olla henkilökohtainen urheiluvakuutusturva joko lisenssin tai henkilökohtaisen vapaa-ajan vakuutuksen kautta. Koulun vakuutus ei sisällä kuntoutusta eikä erikoislääkärin palveluita.

G. Urheiluakatemian valmennuksen tavoitteet
Urheilijat kehittyvät lajissaan ja suorittavat tutkintonsa tavoiteajassa. Urheiluakatemiaan hakeutuvat motivoituneet ja lahjakkaat urheilijat. Valmennuksesta vastaavat ammattitaitoiset valmentajat. Valmennus edistää urheilullista elämäntapaa ja oikeita elämänhallintataitoja. Urheilijat ymmärtävät harjoittelun, ravinnon ja levon merkityksen. Valmennus painottaa urheilijoiden yleis- ja lajitaitavuuden kehittymistä.

H. Valmennuksen päälinjat
Urheilijalla on mahdollisuus suorittaa harjoittelua kuusi kurssia / opintoviikkoa yhden lukuvuoden aikana. Harjoittelu tapahtuu kolmena aamuna viikossa. Lajivalmennuspalvelut määräytyvät ryhmän koon ja tason mukaan vuosittain. Jos lajissa ei ole akatemian tarjoamia lajivalmennuspalveluja, harjoittelee urheilija henkilökohtaisen harjoitusohjelmansa mukaisesti. Harjoittelua valvoo akatemian koordinaattori.

I. Kokonaisvaltainen kehittäminen
Tavoitteena on tasapainoinen nuori, joka omaa hyvät elämänhallintataidot. Urheilun ja opiskelun yhdistämistä tukevat opinto-ohjaajat, rehtori ja lajivalmentaja yhteistyössä urheilijan seuran ja kodin kanssa.

J. Valmennuksen laatu ja arviointi
Tavoitteena on sopivankokoinen valmennusryhmä, jotta urheilijalla on mahdollisuus laadukkaaseen kehittymiseen. Lajivalmennuksesta vastaa ammattitaitoinen valmentaja. Yhteistyö toimii paikallisten seurojen ja lajiliittojen kanssa.
Vuosittain tehdään toiminnan arviointi erillisellä kyselylomakkeella.

K. Urheilijakoulutus
Valmennus tähtää urheilijan itseohautuvuuteen, jotta urheilijalla on kyky ottaa vastuu omasta harjoittelusta ja kehittymisestä akatemiauran jälkeen.

L. Monipuolisuus valmennuksessa
Akatemiavalmennuksen painopisteenä on lajitaitojen, yleisliikuntataitojen sekä tarivttavien fyysisten ominaisuuksien kehittäminen. Urheilijoille pyritään tarjoamaan akatemiauran aikana mahdollisuus myös valmennuskurssin suorittamiseen yhteistyössä Keski-Pohjanmaan Liikunnan kanssa. Akatemia pyrkii huolehtimaan valmentajiensa osaamisen kehittämisestä yhteistyössä lajiliittojen ja aluejärjestön kanssa.

M. Yhteistyöoppilaitokset
Lukiot:
Kokkolan suomalainen lukio
Karleby Svenska gymnasium
Ammatilliset oppilaitokset:
Keski-Pohjanmaa ammattiopisto
Centria ammattikorkeakoulu